Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw

Het Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw werd opgericht in 1978 door Shitoku Adriaan Peel en werd gehuisvest op de bovenste verdieping van een pand op de Grote Markt in Antwerpen, nadien verhuisde het centrum naar de Grote Beerstraat in Antwerpen om vervolgens meer dan 35 jaar lang een vaste stek te hebben in de Pretoriastraat in Berchem.

Het centrum  gaf in het verleden ook heel wat cursussen, verzorgde een driemaandelijkse publicatie “Eko”, bezoekers konden een kijkje nemen in de bibliotheek, een boek ontlenen en op dinsdagvond een bijeenkomst bijwonen.

Door “oorzaken en omstandigheden”, voortkomend uit het feit dat het pand in de Pretoriastraat een beschermd gebouw was met heel wat specifieke regels die renovatie en herstellingen veel duurder maken werd er beslist om een nieuwe locatie te zoeken, die ondertussen ook gevonden werd.

Vanaf 1 september 2022 kan je ons vinden op ons nieuw adres:

Rodeborgstraat 79 in Schoten”