Boeddhistische Unie van België

 

Visie

De Boeddhistische Unie van België beoogt een harmonieuze en vredelievende samenleving waar mededogen en wijsheid bijdragen tot het opheffen van het lijden van alle voelende wezens.

Missie

De Boeddhistische Unie van België stelt alles in het werk om aan haar leden de mogelijkheid te geven deze visie waar te maken, ondermeer via:

De dialoog tussen de boeddhistische tradities in België over de grote vragen en waarden waarmee de huidige maatschappij geconfronteerd wordt;

  1. Het bewaren van het authentieke boeddhisme in de diversiteit van zijn tradities;
  2. Het bevorderen van de studie van de boeddhistische leer geïnspireerd door o.a. historische en wetenschappelijke bronnen, de eigentijdse cultuur en praktijkbeoefening;
  3. De vertegenwoordiging tegenover de overheid, maatschappelijke en levensbeschouwelijke actoren;
  4. De interactie met de samenleving via dialoog en maatschappelijk engagement;
  5. De organisatie en coördinatie van boeddhistische dienstverlening in publieke instellingen.

 www.buddhism.be

 

 

Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw en Jiko-Ji

In ons centrum spannen wij  ons in om u in goede omstandigheden kennis te laten maken met de leer van de Boeddha. We zijn als centrum  aangesloten bij de Boeddhistische Unie van België en onderschreven het “Ethisch en deontologisch charter”. Onze vertrouwenspersoon zal een antwoord trachten te formuleren op elke vraag of opmerking die betrekking heeft op ethisch en verantwoord gedrag in onze tempel en ons centrum.

Vertrouwenspersoon: René Van den Langenbergh

U kunt het Ethisch en Deontologisch Charter van de Boeddhistische Unie van België hier raadplegen:

http://buddhism.be/nl/ethiek/ethisch-en-deontologisch-charter