Elke dinsdag-avond trachten we na de ceremonies een onderwerp uit het Boeddhisme te bespreken, of een persoonlijke belevenis die ermee verband houdt, of een raakpunt uit onze eigen cultuur. Regelmatig tonen we een film of documentaire .