Tijdens de wekelijkse dinsdagavond-bijeenkomsten in onze tempel reciteren we afwisselend vier hymnes, voorafgegaan door een stilte-moment. In elke hymne staat de Boeddha Amitabha centraal. De hymnes zijn bekend van Tibet tot Japan.

Na de hymne volgt dan een dharma-gesprek.

Meer specifiek ziet zulke “eredienst” er als volgt uit:

(1) korte stilte-meditatie

(2) drievoudige toevlucht tot de drie boeddhistische juwelen: boeddha, dharma, sangha

(3) reciteren van een hymne

(4) het uitspreken van de “nembutsu” (7x)

(5) ekō: de overdracht van de verdienste van de ceremonie

(6) gesprek over een aspect van de Leer van de Boeddha, commentaren van auteurs, een artikel dat indruk op ons maakte of een gebeurtenis die ons nauw aan het hart ligt.

De hymnen die gezongen worden doorheen de maand:

sambutsuge

Hymne tot Lof van de Boeddha, gereciteerd door Dharmakara Bodhisattva (de toekomstige Amida Boeddha) voor zijn Meester, Lokesvararaja Boeddha.

juseige

Hymne van de herhaling van de geloften, gereciteerd door Dharmakara Bodhisattva, na de opsomming van zijn 48 Geloften.

amidakyo

Het Kleine Sutra is het kortste en meest gereciteerde sutra van de drie Reine Landsutra’s: een kleurrijke omschrijving van het Reine Land van Amida Boeddha.

junirai

De Twaalf Vereringen, van Nagarjuna (2de eeuw) is enkel via Chinese vertalingen overgeleverd, vooral via Shan-tao (613-681) als de Middernacht Hymne van zijn werk Hymnes over Geboorte in het Reine-Land.

shoshinge (enkel tijdens boeddhistische feestdagen)

Hymne van het ware vertrouwen, komt aan het einde van het tweede volume van de Kyogyoshinsho, het hoofdwerk van Shinran Shonin (1173-1262).