Jiko-ji   -   "Tempel van het Licht van Mededogen" 

voorlopig adres:
Kerk van de Verrezen Heer
Berchemstadionsstraat 8
2600 Berchem

adres maatschappelijke zetel:
vzw Centrum voor Shin-boeddhisme
Antwerpsesteenweg 308
2660 Hoboken
E-mail: info@jikoji.be
facebook-pagina: https://www.facebook.com/JIKOJI.Antwerpen/
Triodos Bank
IBAN BE 53 5230 8022 6553  BIC  TRIOBEBB 
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen